Drobečková navigace

Úvod > HACCP, ALERGENY

HACCP

HACCP – „Hazard Analysis and Critical Control Points“ – analýza nebezpečí a kritické kontrolní body tzn. systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během činností související se skladováním, manipulací, zpracováním, výrobou, přepravou, prodejem nebo výdejem konečnému spotřebiteli. Systém HACCP udává jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo rizikům, která ohrožují zdraví konzumenta ještě před tím než se mohou projevit.

Nabídka na novelizaci a zjednodušení systému HACCP

V oblasti systému HACCP od zavedení do praxe došlo ke změnám. Byly zavedeny nové evropské hygienické předpisy, tzv. hygienický balíček EU, a došlo k novelizaci národní legislativy. Pokud jste měli nebo dosud máte vypracován systém HACCP dle předcházející legislativy /pozn. -  dle vyhl.137/2004 Sb. v původním znění/ máte v praxi zaveden tzv. plný systém HACCP. Nová legislativa však u malých provozů umožňuje zjednodušení tohoto zavedeného sytému a s tím související snížení administrativní zátěže v rámci PSS.

 

V rámci zajištění výše uvedených hygienických norem Vám nabízíme naše služby v tomto v rozsahu:

 

1.    provedení externího auditu PSS, stávajícího systému HACCP, SVHP a DIETY, který zmapuje stávající stav, případnou nutnost úprav nebo novelizace stávajících dokumentace,

2.    vypracování novely systému HACCP dle platné legislativy, se záměrem zpřehlednění a zjednodušení včetně zapracování alergenů a diet,

3.    proškolení personálu provozovny z nového systému HACCP, SVHP , ALERGENY, DIETY.

 

Uvedené služby aplikujeme přímo ve Vaší provozovně, včetně školení zaměstnanců.

Cena dohodou /stanovena dle rozsahu požadovaných prací/.

Postup při provádění externího auditu

  1. Na začátku auditu proběhne pohovor s vedením školní jídelny, v rámci kterého poskytneme informace o postupu externího auditu a formě záznamu závěrečné zprávy.
  2. Následuje kontrola vnitřních předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti vyráběných pokrmů (dokumentace HACCP, Sanitační a provozní řád atd.).
  3. Pokračuje prohlídka provozu zaměřená na posouzení aktuálnosti dokumentace a dodržování principů SVHP a HACCP.
  4. Na závěr auditu je provedeno konečné shrnutí zjištění do závěrečné zprávy.

Hodnoceny jsou tyto okruhy:

  • stavebně technický stav provozovny,
  • osobní hygiena a zdravotní stav personálu stravovacího zařízení,
  • provozní hygiena a správná výrobní praxe,
  • dokumentace založená na principech HACCP, její aktuálnost a srozumitelnost.

Formou poradenství jsme realizovali a zavedli do praxe systémy SVHP /systém správné výrobní a hygienické praxe/ a HACCP /systém kritických bodů/, ve více jak 800 provozovnách stravovacích služeb, zejména z oblasti veřejného stravování. Zavedené systémy průběžně auditujeme a novelizujeme. 

 

 

 

 

Menu

Nakupujte přímo u výrobce

za nejnižší ceny v ČR a zárukou 5 let.

Vyhledat v textu

Kontakty

UNICAF spol. s.r.o.
IČ: 60741635

Prokaf, spol. s r.o.

Ičo:49967231

Dič:CZ49967231Mobil: +420 736 484 888
 

www.unicaf.cz
info@unicaf.cz

Oddělení

vedoucí obchodního oddělení:
Petr Kittner
Mobil: +420 736 484 888

 

info@unicaf.cz

vedoucí účtárny:
Jaroslava Kittnerová
Mobil: +420 736 484 889