Drobečková navigace

Úvod > HACCP, ALERGENY

HACCP

HACCP – „Hazard Analysis and Critical Control Points“ – analýza nebezpečí a kritické kontrolní body t,z. systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během činností související se skladováním, manipulací, zpracováním, výrobou, přepravou a prodejem, výdejem konečnému spotřebiteli. Systém HACCP udává jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě před tím než se mohou projevit.

Nabídka na novelizaci a zjednodušení systému HACCP

V oblasti systému HACCP od zavedení do praxe došlo ke změnám. Byly zavedeny nové evropské hygienické předpisy tzv. hygienický balíček EU a došlo k novelizaci národní legislativy. Pokud jste měli nebo dosud máte vypracován systém HACCP dle předcházející legislativy /poz. -  dle vyhl.137/2004 Sb. v původním znění/ máte v praxi zaveden tzv. plný systém HACCP. Nová legislativa však u malých provozů  umožňuje zjednodušení tohoto zavedeného sytému a tím snížení administrativní zátěže v rámci PSS.

 

Z výše uvedených důvodů Vám nabízíme naše služby v této oblasti v rozsahu:

 

1.     provedení externího auditu PSS, stávajícího systému HACCP, SVHP a DIETY, který zjistí stávající stav, případnou nutnost úprav nebo novelizace stávajících dokumentace

2.     vypracování novely systému HACCP dle platné legislativy, se záměrem zpřehlednění a zjednodušení včetně zapracování alergenů a diet

3.     proškolení personálu provozovny z nového systému HACCP, SVHP , ALERGENY, DIETY

 

Uvedené služby provedeme přímo ve Vaší provozovně, včetně školení zaměstnanců.

Cena dohodou /stanovena dle rozsahu požadovaných prací/.

Postup při provádění externího auditu

Začíná se úvodním pohovorem s vedoucím školní jídelny. Sdělí se informace o postupu externího auditu a formě záznamu závěrečné zprávy.
Dále následuje:
Kontrola vnitřních předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti vyráběných pokrmů (dokumentace HACCP, Sanitační a provozní řád atd.). Prohlídka provozu zaměřená na posouzení aktuálnosti dokumentace a dodržování principů SVHP a HACCP. Hodnoceny jsou okruhy: Stavebně technický stav provozovny, osobní hygiena a zdravotní stav personálu stravovacího zařízení, provozní hygiena, správná výrobní praxe, dokumentace založená na principech HACCP, její aktuálnost a srozumitelnost. Na závěr auditu je provedeno konečné shrnutí zjištění do závěrečné zprávy.

Formou poradenství jsme realizovaly a zavedly do praxe systémy SVHP /systém správné výrobní a hygienické praxe/ a HACCP /systém kritických bodů/ ve více jak osmistech provozovnách stravovacích služeb zejména z oblasti veřejného stravování. Zavedené systémy průběžně auditujeme a novelizujeme. 

 

 

 

 

Menu

Nakupujte přímo u výrobce

za nejnižší ceny v ČR, s dopravou ZDARMA a zárukou 5 roků.

Vyhledat v textu

Kontakty

UNICAF spol. s.r.o.
IČ: 60741635
Jaroslava Kittnerová-JAKITT
IČ: 18135811
DIČ: CZ526019088
Chleborádova 17/23
619 00 Brno

Mobil: +420 736 484 888
 

www.unicaf.cz
info@unicaf.cz

Oddělení

vedoucí obchodního oddělení:
Petr Kittner
Mobil: +420 736 484 888

 

unicaf@unicaf.cz

vedoucí účtárny:
Jaroslava Kittnerová
Mobil: +420 736 484 889